About Us

Chúng tôi vẫn đang trên đường hoàn thành sứ mệnh của mình

Our Story

Vào năm 2009 chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu CMS wordpress & joomla. 2 năm sau vào năm 2011 chúng tôi thành lập teamwork của mình gồm 8 thành viên đầu tiên. Suốt 4 năm sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và phát triển 1 số kênh mới bao gồm SEO & Hosting.

2 năm sau vào năm 2016 team hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh với tên công ty HITADU chuyên cung cấp dịch vụ SEO & Web Design, đầu năm 2018 hoàn tất hồ sơ đổi tên thành Sumedia.Trong tương lai chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi và cập nhật các xu thế marketing online để thiết kế ra những mẫu giao diện đem đến hiệu quả tối đa đáp ứng các chiến dịch online của khách hàng. .

Chúng tôi làm gì?

Logo Design

Web Design

500+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn đã sẵn sàng nhận tư vấn?

CHÚNG TÔI ĐANG ONLINE

0/5 (0 Reviews)
Bấm gọi